FIDE Seminar for International Organizers in Taipei, Chinese Taipei – Results

FIDE ARB Seminar in Taiwan Chinese Taipei

From 13 to 16 July 2018 a FIDE IO Seminar was organized in Taipei, Chinese Taipei, by the Chinese Taipei Chess Association and under the auspices of FIDE.

The Lecturer was IA Ignatius Leong (SGP).

The following participants succeeded in the test:

NAME FIDE ID
Lan, Shu-Fen 16302559
Yueh, Kau Chie 16302540
Liu, Chung-Yu Lee 16300173
Min, Chun-Cheng 16302494
Shiau, Suen-Wen 16300211
Huang, Yi-Ya 16302516
Wei, Yun-Chia 16302532
Yang, Kuei Wu 16302486
Liao, Shu Hui 16302524
Cheng, Chih Jen 16302508